måndag 15 juni 2009

Festivalporr

Hur gärna vill jag inte ha dessa Hunter på summerjam?! Fast 700-ish riksdaler är jävligt osoft i jämförelse med de 100 jag betalade för mina andra. Pouss/K

Inga kommentarer: